x

Postavke

Jezici

English Deutsch Italiano Hrvatski

Uvjeti korištenja

Uvjeti rezervacije

Objekt za odmor nije u vlasništvu društva Adria Luxury Rent d.o.o., Andrije Hebranga 12, 23000 Zadar, Hrvatska, OIB: 27401257007 (posluje kao Croatia Luxury Rent, dalje u tekstu „mi, nas, naš”), već treće strane („vlasnik objekta”). Mi smo strana koja u ime vlasnika objekta stavlja objekt za odmor na raspolaganje za korist i na odgovornost vlasnika objekta. Potpisali smo ugovor s vlasnikom objekta na temelju kojeg imamo pravo na prodaju rezervacije objekta za odmor. Rezervacija objekta za odmor uvijek podliježe ovim uvjetima rezervacije, koji zajedno s potvrdom rezervacije čine ugovor o rezervaciji („Ugovor”). Putničke agencije, platforme trećih strana i druge agencije za rezervacije ne mogu sklopiti ugovore koji se razlikuju od naših uvjeta rezervacije na internetskoj stranici u trenutku rezervacije. Preporučujemo da također pogledate odjeljak za pomoć na našoj internetskoj stranici u kojem se navode odgovori na razna praktična pitanja. Ne prodajemo paket aranžmane za odmor niti povezane putne aranžmane. Ovi uvjeti rezervacije primjenjuju se samo na rezervaciju objekta za odmor. Gost se mora upoznati sa svim uslugama navedenima u našim uvjetima rezervacije ili putem svojeg računa na našoj internetskoj stranici. Sve izmjene Ugovora valjane su samo ako su u pisanom obliku. Ako gost odluči kupiti dodatne usluge ili proizvode ili ako vam se pružaju bilo koje dodatne usluge ili proizvodi, kao što su ulaznice za vodeni park, zabavni park ili nešto slično, takve dodatne usluge ili proizvodi podliježu zasebnom ugovoru između vas kao gosta i vlasnika objekta ili pružatelja dodatne usluge/proizvoda i nisu obuhvaćeni ovim uvjetima rezervacije, kojima se regulira samo Ugovor s nama.


PREAMBULA

Prije dolaska u objekt za odmor gost će dobiti upute za preuzimanje ključeva objekta za odmor. Na datum rezervacije nositelj rezervacije mora imati barem 18 godina. U slučaju skupina putnika koje se sastoje od skupina mladih, nositelj rezervacije mora biti određene dobi (relevantna dob bit će navedena u opisu objekta na našoj internetskoj stranici) na datum rezervacije; također pogledajte članak 2.3. u nastavku.


1. RAZDOBLJE TRAJANJA REZERVACIJE

Vremena dolaska i odlaska navedena na vašem računu na našoj internetskoj stranici ili na potvrdi rezervacije važeća su u svakom trenutku. Ključ se obično može preuzeti kasnije nego što je navedeno, pod uvjetom da se kasnije preuzimanje dogovori unaprijed i da gost plati sve dogovorene naknade. Objekt za odmor potrebno je napustiti najkasnije do 10:00 na dan odlaska. Ključ se predaje samo po primitku pune uplate u skladu s uvjetima rezervacije te uz predočenje izvorne potvrde rezervacije i identifikacijske isprave s fotografijom.


2. OBJEKT ZA ODMOR

2.1. Veličina i upotreba objekta za odmor i zemljišta

Kvadratni metri navedenog objekta izračunati su na temelju vanjskih dimenzija tlocrta. Zabranjeno je postavljanje šatora ili parkiranje kamp-kućica ili sličnih vozila na zemljištu objekta za odmor. Osim ako je drugačije dogovoreno s nama, objekt za odmor ne smije se upotrebljavati ni u koju drugu svrhu osim odmora. Ako mi ili vlasnik objekta posumnjamo da su počinjena djela koja su u suprotnosti s primjenjivim zakonom, našim smjernicama, javnim redom ili moralom, mi i/ili vlasnik objekta imamo pravo na pristup objektu za odmor. Pod uvjetom da je prema našoj najboljoj procjeni i/ili najboljoj procjeni vlasnika objekta sumnja potvrđena, imamo pravo raskinuti Ugovor i bez prethodne najave izbaciti osobu ili osobe o kojima je riječ iz objekta za odmor s trenutnim učinkom i bez ikakvoga prava na povrat novca za rezervaciju.


2.2. Broj gostiju

U bilo kojem trenutku u objektu za odmor i na pripadajućem zemljištu smije boraviti (čime se podrazumijeva boravak preko noći, iako su dnevni gosti dobrodošli) najviše onoliko osoba koliko je navedeno na našoj internetskoj stranici i u Ugovoru. Taj broj uključuje djecu bilo koje dobi. Ako u objektu za odmor boravi više ljudi od maksimalnog broja ili ako je gost postavio šatore ili parkirao kamp-kućice ili slična vozila na zemljištu objekta za odmor, mi ili vlasnik objekta imamo pravo zatražiti, bez slanja prethodne obavijesti, da dodatne osobe napuste objekt za odmor. Ako gost ne postupi u skladu s ovim zahtjevom u roku od 12 sati, Ugovor se raskida, a svi koji borave u objektu za odmor dužni su ga napustiti s trenutnim učinkom, bez daljnje obavijesti i bez povrata novca.


2.3. Sastav skupine

Prvenstveno organiziramo rezerviranje objekata za odmor obiteljima i parovima. Skupine mladih, odnosno najmanje šest osoba koje su pretežno mlađe od 21 godine, iako dobna granica može biti viša za određene objekte, što će biti navedeno u opisu objekta na našoj internetskoj stranici, moraju nas obavijestiti u trenutku rezervacije da su skupina mladih. Mi ili vlasnik objekta imamo pravo odbiti skupinu i raskinuti Ugovor bez povrata novca za rezervaciju ako ta informacija nije navedena u trenutku rezervacije. Mogu se primjenjivati druga ograničenja za sastav skupine koja će biti navedena u opisu objekta na našoj internetskoj stranici. Gost se mora pridržavati svih ograničenja ili zahtjeva navedenih u opisu objekta.


2.4. Kućni ljubimci i alergije

U nekim objektima za odmor nisu dopušteni kućni ljubimci. Međutim, ni mi niti vlasnik objekta ne možemo jamčiti da u objektu za odmor prethodno nije bilo kućnih ljubimaca niti da vlasnik objekta nema kućne ljubimce. Ni mi niti vlasnik objekta ne preuzimamo nikakvu odgovornost ni za kakve alergijske ili astmatične reakcije gosta zbog kućnih ljubimaca koji su bili prisutni u bilo kojem objektu za odmor.


2.5. Buka

Gosti povremeno mogu čuti neočekivanu buku gradilišta, susjeda, prometa itd. Ni mi niti vlasnik objekta ne možemo biti odgovorni za neočekivanu buku.


2.6. Internet

Internet je dodatna usluga koju vlasnik objekta pruža gostu za užitak, a ne u poslovne svrhe. Pristup ovisi o dostupnosti i mrežnim uvjetima. Pristup internetu mora se upotrebljavati u skladu s relevantnim zakonima.


2.7. Pušenje

Pušenje nije dopušteno unutar objekta za odmor. To ne znači da se u objektu za odmor nikad nije pušilo. Za kršenje zabrane pušenja naplaćuje se naknada od 400 eura. Ako šteta uzrokovana pušenjem premašuje naknadu, imamo pravo naplatiti gostu stvarni trošak čišćenja.


2.8. Plovila

Ako vlasnik objekta besplatno stavi plovilo na raspolaganje gostima, gost koji posuđuje plovilo odgovoran je za njegovu upotrebu i sigurnost te dužnu pažnju prema plovilu. Prije upotrebe plovila gost je dužan upoznati se sa svim primjenjivim zakonima i propisima za to područje te ih se pridržavati, a isto vrijedi i za bilo koje upute koje smo dali mi ili vlasnik objekta. Gost je dužan osigurati da svi nose prsluk za spašavanje, pri čemu ni mi niti vlasnik objekta nismo dužni staviti gostu na raspolaganje prsluke za spašavanje. Djeca mlađa od 16 godina moraju biti u pratnji odrasle osobe. Ni mi niti vlasnik objekta ne možemo biti odgovorni za nezgode, oštećenja ili ozljede povezane s upotrebom plovila.


2.9. Bazeni, hidromasažni bazeni i slični sadržaji

Gost je odgovoran za bilo kakvu upotrebu bazena, hidromasažnog bazena ili sličnih sadržaja i mora se pridržavati svih uputa koje smo dali mi ili vlasnik objekta. Ne preporučuje se pretjerana upotreba bazena, hidromasažnog bazena ili sličnih sadržaja. Djeci mlađoj od 16 godina nije dopušteno kupanje u bazenu ili boravak u prostoru oko bazena bez nadzora odrasle osobe.


2.10. Plovila za stanovanje

Gosti su dužni upoznati se s primjenjivim nacionalnim propisima i lokalnim pojedinačnim pravilima koja se primjenjuju na područje na kojem se plovilo za stanovanje nalazi te ih se pridržavati. Nepoštivanje istih može biti kazneno djelo. Gost se također mora pridržavati svih posebnih uputa koje smo dali mi ili vlasnik objekta. Više pojedinosti o našim plovilima za stanovanje potražite u pojedinačnim opisima plovila za stanovanje na našoj internetskoj stranici.


3. CIJENE I PLAĆANJE

3.1.

Rezervacija je odmah obvezujuća, bez obzira na to kako je izvršena.


3.2.

Gostu ćemo poslati poruku e-pošte s poveznicom na njihov račun na našoj internetskoj stranici odmah po izvršenju rezervacije. Poveznica sadrži podatke o plaćanju te je moguće preuzeti dokumente o rezervaciji.


3.3.

Iznos rezervacije naplatit ćemo u jednoj ili dvije rate; pogledajte pojedinosti u nastavku. Plaćanje unaprijed ne smatra se pologom. Osim ako je drugačije navedeno, sve cijene izražene su u valuti EUR (euro) po objektu tjedno.


3.4.

Ponekad smo dužni prikupiti lokalne poreze od gostiju prije njihovog dolaska u objekt za odmor i u cijene su obično uračunati primjenjivi porezi. Ako nije moguće uračunati poreze u cijenu u trenutku rezervacije, imamo pravo uračunati lokalne poreze koje gost plaća u iznos rezervacije koji se naknadno naplaćuje gostu.


3.5.

Osim ako je drugačije navedeno na našoj internetskoj stranici, iznos rezervacije ne uključuje potrošnju vode, električne energije, ulja, plina, grijanja (uključujući bilo koje drvo za ogrjev) i sličnog (pogledajte članak 7. u nastavku).


3.6. U slučaju rezervacija izvršenih 56 ili više dana prije početka razdoblja trajanja rezervacije primjenjuju se sljedeći uvjeti plaćanja:

a. Prva rata od 25 % ukupnog iznosa rezervacije dospijeva odmah i moramo je primiti najkasnije dva dana nakon izvršenja rezervacije.

b. Druga rata koja iznosi preostalih 75 % iznosa rezervacije dospijeva i moramo je primiti najkasnije 42 dana prije početka razdoblja trajanja rezervacije.


3.7. U slučaju rezervacija izvršenih 55 ili manje dana prije početka razdoblja trajanja rezervacije primjenjuju se sljedeći uvjeti plaćanja:

Ukupan iznos rezervacije dospijeva odmah i moramo ga primiti najkasnije jedan dan nakon izvršenja rezervacije.


3.8.

Nepoštivanje uvjeta plaćanja smatra se kršenjem Ugovora i imamo pravo raskinuti Ugovor (bez prethodne obavijesti ako nije moguće obavijestiti gosta). Raskid Ugovora ne oslobađa gosta od obveze plaćanja svih dospjelih iznosa i primjenjuju se odredbe o otkazivanju iz članka 6.


4. POVEĆANJE CIJENE ITD.

4.1.

U slučaju povećanja cijena, kao što su povećanja ili uvođenje novih poreza ili promjene deviznog tečaja, imamo pravo razmjerno povećati iznos rezervacije koji se naplaćuje gostu.


4.2.

U slučaju povećanja troškova potrošnje ili drugih varijabilnih troškova, imamo pravo povećati cijenu relevantnih troškova koji se naplaćuju gostu u skladu s time.


4.3.

U slučaju promjene valute zemlje u kojoj se objekt za odmor nalazi ili promjene valute koju upotrebljavamo za fakturiranje, u usporedbi s valutom u kojoj gost plaća, iznos rezervacije može se povećati u skladu s time nakon sklapanja Ugovora i prije boravka gosta u objektu za odmor. Navedene okolnosti ne daju gostu pravo na otkazivanje rezervacije.


5. SIGURNOSNI PAKET

Kada gost rezervira objekt za odmor putem nas, rezervacija je automatski pokrivena sigurnosnim paketom koji uključuje zaštitu od otkazivanja i jamstvo bez rizika.


5.1. Zaštita od otkazivanja (Cancellation Protection)

5.1.1.

Zaštita od otkazivanja primjenjuje se kada gost više ne može iskoristiti svoju rezervaciju, odnosno kada je spriječen boraviti u objektu za odmor, ili kada je boravak postao znatno otežan zbog bilo kojeg od sljedećih razloga koji opravdavaju otkazivanje:

a. Ako osobe navedene u Ugovoru ili njihovi supružnici, djeca, roditelji, braća i sestre, bake i djedovi, unuci, zetovi ili snahe ili roditelji supružnika preminu ili obole od akutne bolesti ili zadobiju ozbiljne ozljede koje zahtijevaju hospitalizaciju, mirovanje koje je propisao liječnik ili bilo što slično. Akutna bolest novostečena je ozbiljna bolest (od trenutka rezervacije), osnovana sumnja na novostečenu ozbiljnu bolest ili neočekivano pogoršanje postojeće bolesti ili kroničnog stanja.

b. Ako je neposredno prije početka rezervacije privatni dom gosta znatno oštećen u požaru ili provali ili je došlo do nezakonitog štrajka u poslovnom subjektu u vlasništvu gosta.


5.1.2. Zaštita od otkazivanja podliježe sljedećim uvjetima:

a. Gost nas mora obavijestiti pisanim putem o razlogu koji opravdava otkazivanje najkasnije 24 sata nakon nastanka razloga koji opravdava otkazivanje, a o otkazivanju nas je potrebno obavijestiti najkasnije do podneva na dan dolaska kako je navedeno u Ugovoru.

b. Moramo primiti dokaz o razlogu koji opravdava otkazivanje, kao što je potvrda liječnika, potvrda o smrti ili policijsko izvješće, najkasnije tri dana (72 sata) od trenutka obavijesti. Naknadu za izdavanje bilo koje kakve potvrde, izvješća ili izjave plaća gost.

Ako nisu ispunjeni rokovi navedeni u prethodnom članku pod slovima a. i b., zaštita od otkazivanja se ne primjenjuje.


5.1.3.

Gost je zaštićen od trenutka rezervacije do podneva na dan početka razdoblja trajanja rezervacije. Ne postoji pokriće nakon početka razdoblja trajanja rezervacije niti se ono odnosi na ranije odlaske.


5.1.4.

U slučaju uspješnog potraživanja gostu se vraća puni iznos rezervacije umanjen za administrativnu naknadu u iznosu od 95 eura.


5.1.5.

Prema uvjetima zaštite od otkazivanja, ne isplaćujemo naknadu za druge troškove koji mogu nastati u vezi s relevantnim događajem. Preporučujemo da se gost obrati svojem osiguravajućem društvu radi sklapanja relevantnog osiguranja. Sva pitanja u vezi sa zaštitom od otkazivanja upućuju se nama.


5.1.6.

U slučaju više sile i/ili izvanrednih događaja ili okolnosti nije moguće pozvati se na zaštitu od otkazivanja.


5.2. Jamstvo bez rizika (No Risk Guarantee)

5.2.1.

Jamstvo bez rizika primjenjuje se kada gost više ne može iskoristiti svoju rezervaciju, odnosno kada je spriječen boraviti u objektu za odmor, ili kada je boravak postao znatno otežan zbog bilo kojeg od sljedećih razloga koji opravdavaju otkazivanje:

a. U slučaju nesvojevoljne nezaposlenosti gosta do koje je došlo nakon što je rezervacija izvršena; ili

b. U slučaju da gost nema mogućnost odlaska na odmor u rezerviranom razdoblju zbog novog radnog mjesta kod novog poslodavca.


5.2.2. Jamstvo bez rizika podliježe sljedećim uvjetima:

Dokumentaciju o razlogu koji opravdava otkazivanje moramo primiti najmanje osam dana nakon što je događaj nastupio i najkasnije osam dana prije početka razdoblja trajanja rezervacije.

Ako prethodno navedeni rokovi nisu ispunjeni, zaštita od otkazivanja se ne primjenjuje.


5.2.3. Ako je jamstvo bez rizika stupilo na snagu, gost može odabrati:

a. Prijenos Ugovora na treću stranu bez dodatnih troškova; ili

b. Otkazivanje rezervacije i ostvarivanje povrata punog iznosa rezervacije uz plaćanje administrativne naknade u iznosu od 95 eura.


5.2.6.

U slučaju više sile i/ili izvanrednih događaja ili okolnosti nije moguće pozvati se na jamstvo bez rizika.


6. OTKAZIVANJE/IZMJENE

6.1.

Otkazivanje se može izvršiti samo putem vašeg računa na našoj internetskoj stranici ili u pisanom obliku i vrijedi samo od dana kada smo ga zaprimili.


6.2.

Ako se rezervacija otkaže iz razloga koje naš sigurnosni paket ne obuhvaća (pogledajte članak 5.), naplaćuju se sljedeće naknade:


6.2.2. Ako u objektu za odmor može boraviti 14 osoba ili manje:

a. Od datuma rezervacije do 43 dana prije početka razdoblja trajanja rezervacije: 25 % ukupnog iznosa rezervacije (uz minimalan iznos od 95 eura).

b. Od 42 dana prije početka razdoblja trajanja rezervacije: 100 % ukupnog iznosa rezervacije.

Ako ne zaprimimo otkazivanje putem vašeg računa na našoj internetskoj stranici ili u pisanom obliku, gost je dužan platiti puni iznos rezervacije, čak i ako se rezervirani objekt za odmor ne upotrebljava.


6.2.1. Ako u objekt za odmor može boraviti više od 14 osoba:

a. Od datuma rezervacije do 70 dana prije početka razdoblja trajanja rezervacije: 25 % ukupnog iznosa rezervacije.

b. Od 69 dana prije početka razdoblja trajanja rezervacije: 100 % ukupnog iznosa rezervacije.


6.3.

Krajnji rokovi iz članka 6.2. istječu neposredno prije ponoći.


6.4.

Ako gost može pronaći drugu osobu koja će ga zamijeniti kao gosta za isto razdoblje i po istoj cijeni, prihvatit ćemo prijenos rezervacije na drugog gosta uz naknadu u iznosu od 95 eura. O tomu nas je potrebno obavijestiti u pisanom obliku. Naknada će se ukinuti ako je slučaj obuhvaćen našim jamstvom bez rizika.


6.5.1.

Mi ćemo, u najvećoj mogućoj mjeri, prihvatiti promjene u rezervacijama ili ponovnu rezervaciju najkasnije 42 dana prije početka razdoblja trajanja rezervacije uz naknadu u iznosu od 95 eura.


6.5.2.

Svaka promjena izvorne rezervacije na 42. dan prije početka razdoblja trajanja rezervacije ili nakon toga smatra se otkazivanjem (pogledajte članak 6.2.) nakon kojeg slijedi nova rezervacija.


7. POTROŠNJA

7.1. Troškovi potrošnje

Gost je dužan platiti potrošnju energije tijekom cijelog razdoblja trajanja rezervacije, čak i ako gost nije upotrebljavao objekt za odmor tijekom cijelog razdoblja trajanja rezervacije. Za objekte za odmor u kojima potrošnja energije i vode nije uključena u iznos rezervacije (pogledajte simbole u opisu objekta na našoj internetskoj stranici) naplaćuje se unaprijed određeni iznos po osobi na rezervaciji ili se potrošnja naplaćuje prema upotrebi na temelju digitalnih ili ručnih očitanja brojila koje smo napravili mi, vlasnik objekta ili gost. U slučaju kada gost treba očitati brojila očitanje je potrebno napraviti neposredno nakon početka rezervacije te ponovno na kraju rezervacije za sve oblike potrošnje koji će se upotrebljavati, bilo da je to voda, struja, grijanje, plin ili bilo koja druga potrošnja. Za objekte za odmor u Danskoj u kojima nije moguće digitalno očitati brojila u razdoblju od 1. studenoga do 31. ožujka upotrebljavaju se očitanja gosta ili vlasnika objekta.


7.2. Prethodno zagrijavanje tijekom hladnih mjeseci

U razdoblju od 1. studenoga do 31. ožujka objekt za odmor prethodno će se zagrijati na otprilike 15 stupnjeva ako je objekt za odmor rezerviran najkasnije tri dana prije početka razdoblja trajanja rezervacije. Unutarnji bazeni zagrijavaju se na otprilike 24 °C pri dolasku (međutim, to se ne odnosi na rezervacije izvršene manje od tri dana prije dolaska). Dodatni troškovi (struja, gorivo) za zagrijavanje bazena su očekivani. Ne može se očekivati da će vanjski bazeni biti zagrijani i nije ih moguće upotrebljavati tijekom cijele godine. Za dodatne informacije pogledajte odjeljak za pomoć na našoj internetskoj stranici.


7.3. Punjenje električnih vozila

Punjenje električnih vozila dopušteno je samo ako je objekt za odmor opremljen stanicom za punjenje jer punjenje putem standardne utičnice može uzrokovati pregrijavanje, oštećenje električnih instalacija i mogući požar. Za objekte za odmor u kojima je potrošnja energije uključena u cijenu rezervacije gostu se naplaćuje naknada ako gost želi upotrebljavati stanicu za punjenje (pogledajte simbole u opisu objekta za odmor na našoj internetskoj stranici).


8. POLOZI I PLAĆANJA NA RAČUN ZA TROŠKOVE POTROŠNJE

8.1. Plaćanje pologa itd.

Može vam se naplatiti sigurnosni polog. Polog služi kao osiguranje vlasniku objekta u slučaju bilo kakvog oštećenja objekta za odmor ili u slučaju kada završno čišćenje nije obavljeno ili nije obavljeno dovoljno kvalitetno. Možda ćete također morati platiti troškove potrošnje na račun kao osiguranje plaćanja troškova potrošnje. Sigurnosni polog ili plaćanje na račun za troškove potrošnje prikupljaju se uz uplatu rezervacije ili u gotovini nakon predaje ključeva. Ako se polog naplaćuje, iznos pologa između ostaloga ovisi o veličini objekta za odmor, njegovim sadržajima i opremi. Iznos koji se plaća na račun za troškove potrošnje i iznos pologa navedeni su na našoj internetskoj stranici.


8.2. Veći polog

Određenim skupinama može se naplatiti veći polog, uključujući (između ostaloga) skupine mladih (relevantna dob bit će navedena u opisu objekta za odmor na našoj internetskoj stranici), skupinu koju čini više od šest osoba (osim obitelji i parova), skupine koje rezerviraju objekt za odmor na više od 14 dana ili skupine koje rezerviraju objekt za odmor u svrhu koja nije odmor (samo uz naš izričiti prethodni pristanak). Mi, vlasnik objekta ili njegov predstavnik imamo pravo naplatiti veći polog u iznosu do 475 eura po broju osoba koje je moguće smjestiti u objekt za odmor.


8.3. Plaćanje pologa i troškova potrošnje

Plaćanje na račun za troškove potrošnje i plaćanje pologa obavlja se najkasnije četiri tjedna nakon odlaska gosta iz objekta za odmor. Naknada za bilo kakvu štetu i/ili nedostatak završnog čišćenja ili nedovoljno kvalitetno završno čišćenje, uvećana za naknadu za upravljanje, naplaćuje se prije povrata pologa. Ako vrijednost navedenog ukupnog iznosa premašuje iznos pologa ili su troškovi potrošnje veći od iznosa navedenih na računu, gostu se naplaćuje račun za dodatan iznos. Ako polog nije uplaćen ili ako troškovi potrošnje nisu unaprijed uplaćeni, mi, vlasnik objekta ili njegov predstavnik poslat ćemo račun za štetu, nedostatak završnog čišćenja ili nedovoljno kvalitetno završno čišćenje i potrošnju nakon razdoblja trajanja rezervacije, osim ako je plaćanje izvršeno u gotovini prilikom odlaska.


8.4. Naknada za uslugu

Možemo naplatiti naknadu za usluge koje pružamo. Bit ćete obaviješteni ako se naknada za uslugu primjenjuje (i koliko iznosi) prije nego što dovršite rezervaciju.


9. ČIŠĆENJE

9.1. Završno čišćenje

Objekt za odmor morate ostaviti urednim i temeljito očišćenim te u stanju u kojem biste ga htjeli zateći. Postoji i mogućnost da od nas ili vlasnika objekta naručite završno čišćenje uz plaćanje naknade. Gost ne smije prepustiti čišćenje trećoj strani. Ako se završno čišćenje ne obavi ili se ne obavi na odgovarajući način ili ako je objekt za odmor ostavljen u neurednom stanju, gostu se to naplaćuje. Ako je završno čišćenje uključeno u cijenu rezervacije ili je gost naručio završno čišćenje, gost svejedno ima obvezu oprati posuđe, isprazniti perilicu za posuđe i hladnjak, očistiti pećnicu i vanjski roštilj te pospremiti objekt za odmor i okućnicu prije odlaska.


9.2. Dodatno obvezno čišćenje

Ako je u pitanju skupina mladih (pogledajte članak 2.3.) ili ako se objekt za odmor rezervira u bilo koju svrhu koja nije odmor, mi, vlasnik objekta ili njegov predstavnik imamo pravo zahtijevati od gosta da plati obvezno završno čišćenje, a u slučaju razdoblja trajanja rezervacije duljeg od 21 dana, vlasnik objekta ili njegov predstavnik imaju pravo zahtijevati od gosta da plati obvezno čišćenje nakon 14 dana i svaki tjedan nakon toga.


10. ŠTETA

Gost mora odgovorno postupati s rezerviranim prostorom i ostaviti rezervirani prostor u istom stanju u kojem ga je zatekao. Gost je odgovoran za svako oštećenje objekta za odmor i/ili njegovog inventara / namještaja / uređaja ili sadržaja, a koje su uzrokovali gost ili bilo koja druga osoba kojoj je gost omogućio pristup objektu za odmor. Ako je gost tijekom razdoblja rezervacije odgovoran za manju štetu, čija vrijednost nije veća od 135 eura, odreći ćemo se potraživanja za naknadu pod uvjetom da prije napuštanja objekta za odmor gost ispuni, potpiše i pošalje obrazac za prijavu štete koji je dostupan u objektu za odmor i pod uvjetom da gost nije platio polog. Ako vrijednost štete premašuje 135 eura, ne odričemo se potraživanja za naknadu štete. Bilo kakvo oštećenje objekta za odmor i/ili njegova inventara do kojeg dođe tijekom razdoblja trajanja rezervacije mora se odmah prijaviti nama, vlasniku objekta ili njegovom predstavniku. Gosta je potrebno obavijestiti o svakom potraživanju za naknadu štete do koje je došlo tijekom razdoblja trajanja rezervacije, bez obzira na to je li gost prijavio štetu ili nije, i to u roku od četiri tjedna od završetka razdoblja trajanja rezervacije, osim ako je gost postupao nemarno.


11. NEDOSTACI, PRITUŽBE I RJEŠAVANJE PROBLEMA

11.1. Pritužbe tijekom boravka

Ako gost po dolasku primijeti da objekt za odmor nije dovoljno očišćen ili primijeti štetu ili nedostatke, gost odmah treba podnijeti pritužbu jer će se inače smatrati da je gost preuzeo objekt za odmor u dobrom stanju te će gost izgubiti pravo na pritužbu u vezi s problemom. Pritužbe na čišćenje potrebno je podnijeti odmah. Pritužbe na štetu ili nedostatke potrebno je podnijeti što je prije moguće, a najkasnije 72 sata nakon početka razdoblja trajanja rezervacije ili nakon otkrića nedostatka ili štete. Pritužbe je potrebno podnijeti vlasniku objekta, njegovom predstavniku ili našoj službi za korisnike. Da biste nam se obratili, posjetite našu internetsku stranicu na kojoj su navedeni naši podaci za kontakt. Pritužbe se tijekom boravka moraju podnositi telefonskim putem, odnosno pozivom na broj koji ćete dobiti.


11.2. Rješavanje problema

Gost je dužan pokušati izbjeći pogoršanje bilo koje štete, nedostatka ili kvara te je u najvećoj mogućoj razumnoj mjeri dužan umanjiti gubitke nama i vlasniku objekta. Mi i/ili vlasnik objekta imamo pravo otkloniti bilo koji nedostatak ili kvar. U slučaju pritužbe gost nam je dužan omogućiti razumno vremensko razdoblje za otklanjanje ili popravljanje bilo kakvog nedostataka ili štete. Gost snosi trošak i odgovornost za rani odlazak iz objekta za odmor prije završetka razdoblja trajanja rezervacije bez naše prethodne suglasnosti. Zadržavamo pravo, prema vlastitom nahođenju, za rješavanje bilo koje pritužbe tako da premjestimo gosta u drugi objekt za odmor slične cijene i kvalitete, ako je to moguće. Gost ugrožava svoje pravo na raskidanje Ugovora i ugrožava pravo na naknadu ili smanjenje cijene ako nam gost onemogući otklanjanje ili popravak bilo koje štete ili da mu ponudimo premještaj u drugi objekt za odmor.


11.3. Ako tijekom boravka nije pronađeno rješenje

Ako, prema mišljenju gosta, pritužba nije riješena na zadovoljavajući način tijekom razdoblja rezervacije, pritužbu nam je potrebno podnijeti u pisanom obliku radi razmatranja i daljnje istrage i to najkasnije 28 dana nakon završetka razdoblja trajanja rezervacije. U skladu s člankom 6. točkom 1. stavkom 3. Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17) i člankom 10. stavkom 3. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14), obavještavamo potrošače da mogu podnijeti pritužbu o kvaliteti naših usluga u pisanom obliku na adresu našeg društva i da će im se primitak pritužbe potvrditi u pisanom obliku bez odgode.

Pritužba se može podnijeti putem pošte na sljedeću adresu:


Adria Luxury Rent d.o.o.

Andrije Hebranga 12

23000 Zadar, HRVATSKA

ili na adresu e-pošte: alr@croatialuxuryrent.com


Primitak pritužbe korisnika usluga potvrdit će se u pisanom obliku bez odgode.

Na pritužbu potrošača odgovorit ćemo pisanim putem najkasnije 15 dana od datuma primitka pritužbe.

Nadležna ustanova, pod čijim je službenim nadzorom djelatnost putničke agencije Adria Luxury Rent d.o.o. je: Turistički inspektorat, Državni inspektorat, Šubićeva 29, 10000 Zagreb.

Bilo kakva odgovornost za štetu ograničena je na izravne, financijske gubitke. Ni mi niti vlasnik objekta ne možemo biti odgovorni ni za kakvu neizravnu štetu (posljedičnu štetu) ili bilo koju štetu nefinancijske naravi (nematerijalnu štetu).


12. NAŠA ULOGA POSREDNIKA

Objekt za odmor nije u našem vlasništvu, već je u vlasništvu vlasnika objekta. Mi smo strana koja u ime vlasnika objekta stavlja objekt za odmor na raspolaganje za korist i na odgovornost vlasnika objekta. Ako se, suprotno našim očekivanjima, rezervacija ne može dovršiti iz razloga koji su izvan naše kontrole, npr. zbog prodaje objekta za odmor prema sudskom nalogu ili zbog toga što je vlasnik objekta prekršio ugovor ili slično, imamo pravo otkazati rezervaciju, a bilo koji iznos rezervacije koji nam je gost već uplatio vraćamo odmah. Postoji i mogućnost da, prema vlastitom nahođenju, ponudimo gostu drugi sličan objekt za odmor na istom području i po istoj cijeni.


13. NADLEŽNOST

U slučaju spora pokreće se sudski postupak i to na području na kojem se objekt za odmor nalazi te se rješava u skladu s hrvatskim zakonom kako je dogovoreno između ugovornih strana.


14. DOGAĐAJI IZVAN NAŠE KONTROLE

14.1. Viša sila

Ako je nama i/ili vlasniku objekta onemogućeno ili u znatnoj mjeri otežano ispunjavanje obveza na temelju Ugovora zbog događaja više sile i/ili drugih izvanrednih događaja ili okolnosti, uključujući, između ostaloga, rat, prirodne katastrofe, katastrofalna zagađenja, sušu, druge izvanredne vremenske uvjete, epidemije, pandemije, mjere karantene, zatvaranje granica ili geografskih područja, nestašice hrane i/ili ograničavanje opskrbe hranom, prometne uvjete, prekid trgovanja valutama, štrajkove ili isključenje s rada (lockout) i bez obzira na to jesu li ti događaji više sile i/ili drugi izvanredni događaji ili okolnosti bili predvidivi u trenutku rezervacije, mi i/ili vlasnik objekta imamo pravo raskinuti Ugovor te se ni mi niti vlasnik objekta ne možemo smatrati odgovornima za neizvršenje Ugovora. U slučaju više sile i/ili drugih izvanrednih događaja ili okolnosti, gost nam je dužan nadoknaditi sve nastale troškove, pri čemu se naplaćuje iznos od minimalno 95 eura, uključujući troškove rezervacije.


14.2. Druge okolnosti

Ni mi niti vlasnik objekta ne možemo biti odgovorni za promjene u okolnostima koje nisu povezane sa samim objektom za odmor, baš kao što ni mi niti vlasnik objekta ne možemo biti odgovorni za gubitak užitka tijekom odmora zbog takvih okolnosti koje između ostaloga uključuju čimbenike kao što su radovi na cesti ili građevinski radovi u blizini objekta za odmor, nestanak struje, zatvaranje trgovina, objekata itd., promjene radnog vremena, promjene mogućnosti kupanja i plivanja, uključujući zabranu kupanja i plivanja, promjene ribolovnih prava i promjene vremenskih uvjeta koje između ostaloga uključuju poplave, šumske požare i sušu. Ni mi niti vlasnik objekta ne možemo biti odgovorni za slučajeve najezde insekata u objektu za odmor ili na posjedu niti za krađu ili oštećenje imovine gosta ili slične okolnosti.


15. RASKIDIVOST

Ako se utvrdi da su bilo koja odredba ili dio odredbe ovog Ugovora nevažeći ili postanu nevažeći, nezakoniti ili neprovedivi, ta odredba ili taj njezin dio smatraju se poništenima, ali to ne utječe na valjanost i provedivost ostatka ovog Ugovora.


16. DODATNE INFORMACIJE

16.1.

Razdoblje premišljanja od 14 dana ne primjenjuje se na ove uvjete rezervacije.


16.2.

Ako gost sklopi poseban pisani ugovor s nama, koji na jedan ili više načina odstupa od ovih uvjeta rezervacije, neizmijenjeni uvjeti naših uvjeta rezervacije ostaju na snazi.


16.3.

Rezervacija objekata za odmor podliježe dostupnosti.


16.4.

Nismo odgovorni za pogreške na fotografijama ili ispisanim materijalima.


16.5.

Sve informacije navedene na našoj internetskoj stranici prenijeli smo što je točnije moguće. Budući da su objekti za odmor u privatnom vlasništvu, navedene informacije mogu biti podložne promjenama. Nismo odgovorni za takve promjene.


16.6.

Svaka komercijalna upotreba, uključujući bilo kakvo umnožavanje, u cijelosti ili djelomično, ili kopiranje marketinških materijala s naše internetske stranice ili iz drugih izvora, zabranjeno je u skladu s primjenjivim zakonom.


17. Privatnost

17.1.

Pogledajte našu Obavijest o privatnosti na našoj internetskoj stranici u kojoj se objašnjava kako ćemo obrađivati vaše osobne podatke. Slanjem svojih osobnih podataka potvrđujete da razumijete našu upotrebu podataka na načine navedene u našoj Obavijesti o privatnosti, što uključuje dijeljenje vaših osobnih podataka s vlasnikom objekta u svrhe omogućavanja rezervacije.


17.2.

Kada je to dopušteno, možemo snimati, ali ne snimamo uvijek, telefonske pozive između nas i vas u svrhu nadgledanja i obuke zaposlenika. U slučaju spora između nas zadržavamo pravo provjere svih snimljenih poziva između nas.© Autorsko pravo, kolovoz 2023.


Zatražite povratni poziv

Slanjem upita putem ovog obrasca potvrđujete kako ste upoznati s Obavijest o privatnosti i kolačići & Uvjeti korištenja Adria Luxury Renta d.o.o. i slažete se s njima. Ovime također dajete suglasnost (privolu) za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u obrascu, a koji su nam neophodni da bismo mogli udovoljiti Vašem zahtjevu.

Pošaljite nam poruku

Slanjem upita putem ovog obrasca potvrđujete kako ste upoznati s Obavijest o privatnosti i kolačići & Uvjeti korištenja Adria Luxury Renta d.o.o. i slažete se s njima. Ovime također dajete suglasnost (privolu) za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u obrascu, a koji su nam neophodni da bismo mogli udovoljiti Vašem zahtjevu.